Verkkosivut ovat kävijän ensimmäinen kosketus verkkosivun omistajaan, eli palveluita tai tuotteita tarjoavaan yritykseen tai vaikkapa portfoliota esittelevään yksityishenkilöön. Tästä syystä ensivaikutelman tulisi olla positiivinen.

Verkkosivujen ulkoasun suunnittelun avulla verkkosivun omistaja voi vaikuttaa, miten hänet nähdään potentiaalisen asiakkaan toimesta. Näin verkkosivujen ulkoasun suunnittelu on yksi hyvin tärkeä osa suunnittelua verkkosivujen kehittämisen, hakukoneoptimoidun sisällöntuotannon ja markkinoinnin lisäksi.

Internetissä on suuri määrä palveluntarjoajia, jotka voivat auttaa muun muassa WordPress- teemojen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä vaikkapa pienempien tehtävien kuten logojen suunnittelussa. WordPressia varten löytyy myös valtaisa määrä ilmaisia teemoja, joita on mahdollista muokata mieleiseksi – tietyin rajoituksin.

Ilmaiset teemat

WordPressiin on saatavilla suuri määrä ilmaisia teemoja, joita voi asentaa WordPressiin suoraan hallintapaneelin kautta. Ilmaisia teemoja löytyy myös teemoja tarjoavilta verkkosivuilta, jolloin teema ladataan sivustolta ensin omalle tietokoneelle WordPressiin hallintapaneelin kautta.

Maksulliset teemat

Samat verkkosivut, jotka tarjoavat ilmaisia teemoja, tarjoavat myös teemoja maksullisesti. Maksullisten teemojen joukossa on teemoja, jotka ovat tarjolla useammalle kuin yhdelle asiakkaalle. Näin ostamasi teema saattaa tulla vastaan useammalla kuin yhdellä verkkosivulla.

Jotta verkkosivusi erottuisi ulkoasultaan toisista verkkosivuista useimpia ilmaisia ja useasti myytäviä maksullisia teemoja on mahdollista muokata WordPressissä rajoitetusti muun muassa värien ja omien kuvien avulla.

Teemoja voi ostaa myös eksklusiivisesti, jolloin se myydään vain kerran yksittäiselle asiakkaalle. Tällaiset teemat ovat hieman kalliimpia kuin useasti myytävät teemat, mutta mikäli haluat erottautua kilpailijoista ulkoasun avulla, eksklusiiviset teemat voivat olla hyvä vaihtoehto.

Räätälöidyt teemat ja graafinen suunnittelu

WordPress on hyvin yleinen julkaisujärjestelmä ja tästä syystä WordPress-teemoja tarjoavia palveluja on melko runsaasti. Osa palveluntarjoajista on yrityksiä ja osa freelancereita, joiden palvelut välittävät freelance-töitä verkkosivustojen kautta. WordPressin teemoihin on mahdollista lisätä omia visuaalisia elementtejä kuten logoja, joita voi myöskin hankkia yrityksiltä tai freelancereilta.

Verkkosivujen ulkoasun suunnittelussa on tärkeää, että verkkosivut vastaavat suunnittelun tavoitteita ja näin antavat toivotun ensivaikutelman kävijälle. Ulkoasun voi suunnitella ja toteuttaa itse tai muokata olemassa olevia vaihtoehtoja. On myös hyvä tunnistaa, että internetistä löytyy (huokeitakin) palveluntarjoajia, jotka voivat toteuttaa verkkosivujen suunnittelun mukaisen ulkoasun toteutuksen.