Verkkosivujen suunnittelu sisältää sisältöjen suunnittelun, johon kuuluvat muun muassa verkkotunnuksen valitseminen, verkkosivujen sisältöjen organisointi potentiaalista asiakasta silmällä pitäen.

Verkkotunnuksen valinta

Koska verkkosivut ovat yrityksen tai yksityishenkilön julkisivu internetissä, verkkotunnus tulee olla mieleenpainuva, sellainen että se jää herkästi käyttäjän mieleen.

  • Sopivan mittainen verkkotunnus

Jotta verkkotunnus on helppo muistaa sen tulisi olla lyhyt, mutta ei liian lyhyt. Pitkä verkkotunnus on hankala muistaa verrattuna lyhyeen yhden tai kahden sanan verkkotunnukseen. Liian lyhyt verkkotunnus puolestaan saattaa olla lyhenne, jonka muistaminen on vaikeaa ellei käyttäjä muista verkkosivujen omistajan kokonaista nimeä.

  • Suosi tuttuja päätteitä verkkotunnuksissa

Usein verkkotunnuksesta jää mieleen se osa joka edeltää verkkosivun päätettä. Mikäli verkkosivujen päätteenä on käytetty yleisimpiä päätteitä, voi käyttäjä kirjoittaa verkkotunnuksen ja yleisimmin käytetyn päätteen. Mikäli pääte on eksoottisempi kuten .info .biz tai .tv ei käyttäjä verkkotunnuksen muistaminen on hankalampaa.

  • Älä käytä numeroita tai väliviivoja

Koska väliviivat ja numerot eivät kuulu puhuttaessa ellei niitä erikseen mainita, numeroiden ja väliviivojen käyttö saattaa sekoittaa käyttäjää mikäli hän haluaa mennä verkkosivuille, mutta on ainoastaan kuullut verkkotunnuksen puhuttuna.

Verkkosivujen rakenne ja luettavuus

  • Rakenne

Verkkosivujen sisältöjen tulisi olla selkeästi järjesteltyjä, jotta käyttäjä löytää helposti tarvitsemansa. Tässä auttavat hyviksi koetut käytännöt kuten navigoinnin asettaminen sellaiseen paikkaan, josta sitä tavallisesti käytetään verkkosivuilla.

Sisällöt tulisi myös järjestellä loogisesti sopivien kategorioiden alle, jotta käyttäjä voi päätellä mistä tietyt sisällöt löytyvät. Sivujen sisäinen hakutoiminto olisi myös hyvä asettaa verkkosivuille, jotta käyttäjä voisi löytää etsimänsä hakutoiminnolla.

  • Luettavuus

Jaottele teksti lyhyisiin tekstikappaleisiin, jotta lukija voi lukea tekstin pienissä erissä. Tämä auttaa myös niin sanottua silmäilijää löytämään tarvitsemansa nopeasti. Lisäksi, älä kirjoita pitkiä tekstikappaleita, koska sisältöjen löytäminen pitkistä tekstikappaleista on hankalaa. Tekstiä voi myös rytmittää listojen ja kuvien avulla.

Yhteensopivuus mobiililaitteille

Tee verkkosivuista responsiiviset, että niitä voi käyttää tietokoneen lisäksi mobiililaitteilla. Hyvin moni internetin käyttäjistä selaa verkkosivuja mobiililaitteillaan ja mikäli sivut eivät näy oikein mobiililaitteen ruudulla käyttäjät sulkevat verkkosivut.

Responsiiviset verkkosivut liittyvät myös hakukoneoptimointiin, sillä Google suosii responsiivisia verkkosivuja hakutuloksissaan. Google tarjoaa työkalun, jolla voi testata ovatko sivusi yhteensopivia mobiililaitteille.