Verkkosivut on mahdollista kehittää alusta alkaen muotoilukieliä HTML, CSS hyödyntäen sekä ohjelmointikielten kuten vaikkapa Javascriptin tai PHP:n avulla. Verkkosivut on kuitenkin huomattavasti nopeampi tehdä julkaisujärjestelmän avulla, jolloin verkkosivujen ominaisuuksien kehittämistä ei tarvitse aloittaa tyhjästä.

Keskitymmekin avoimen lähdekoodin ilmaiseen julkaisujärjestelmään, WordPressiin, jonka etuina ovat helppo käytettävyys ylläpitäjille sekä sisällöntuottajille, toteutuksen nopeutuminen ilmaisten lisäosien avulla sekä aktiivinen kehittäjien yhteisö joka kehittää WordPressiä jatkuvasti.

Palvelimen vaatimukset

Julkaisujärjestelmänä WordPress vaatii palvelimelta tiettyjä toiminnallisuuksia, jotta se voidaan asentaa. Niihin lukeutuvat

  • Apache tai NGINX palvelinohjelma
  • PHP ohjelmointikieli
  • MySQL tai MariaDB tietokanta

Palvelimilla on tavallisesti WordPressin asentamista helpottavia työkaluja, joiden avulla voidaan hallinnoida tietokantoja sekä asennusprosessia ilman, että verkkosivujen kehittäjän tarvitsee asettaa tietokantoja ja WordPressin asennustiedostoja palvelimen komentoriviltä käsin. Yleisimpiä käytössä olevia selaimessa toimivia työkaluja ovat

  • CPanel hosting palvelujen ylläpito
  • phpMyAdmin MySQL -tietokannan hallintatyökalu

Vaikka palvelin tarjoaisikin edellä mainittuja toiminnallisuuksia, tulee verkkosivujen kehittäjän arvioida palvelintyyppiä sen mukaan, minkälainen palvelinkuorma palvelimelle kävijöiden mukana tulee sekä onko palvelinta mahdollista päivittää kävijöiden määrän kasvaessa.

WordPressin asentaminen

WordPressin asentaminen hyvin mutkatonta mikäli palveluntarjoajalla on graafisia työkaluja kuten CPanel. CPanelin avulla käyttäjän ei tarvitse hakea asennuspakettia ja tietokanta-asetuksetkin ovat hyvin nopeita tehdä. Kun tarvittavat tiedot on syötetty CPaneliin, WordPress asentuu ohjatusti ja vaiheittain niin sanotun “kuuluisan viiden minuutin asennuksen” viimeisen vaiheen avulla.

WordPressin asentaminen palvelimen komentorivilläkään ei ole vaikeaa, sillä internetistä löytyy seikkaperäisiä ohjeita palvelimen valmisteluun. Mutta koska palvelimet käyttävät eri käyttöjärjestelmiä sekä palvelinohjelmistoja, on tässä yhteydessä mahdotonta esitellä tyhjentävää ohjeistusta eri asentamistavoista.

Lisäosat ja teemat

WordPressille löytyy lisäosia, joiden avulla on mahdollista tuoda toiminnallisuuksia WordPressiin, joiden avulla hakukoneanalytiikka ja hakukoneoptimointi helpottuu – lisäosien avulla verkkosivuille voi asentaa jopa verkkokaupan. Teemat puolestaan muokkaavat verkkosivujen ulkoasua graafisesti ja rakenteellisesti ja teemoja voi muokata myös jossakin määrin myös itse.

Lisäosat ja teemat asennetaan hallintapaneelin kautta, josta löytyvät “Lisäosat” linkki sekä “Ulkoasu” linkin takaa “Teemat” linkki.

Verkkosivujen tekeminen WordPress-alustalle on nopeampaa kuin verkkosivujen kehittäminen alusta saakka. WordPress asettaa palvelimille tiettyjä vaatimuksia, mutta toisaalta tuo mukanaan toiminnallisuuksia, jotka helpottavat verkkosivujen ylläpitoa ja sisällöntuotantoa