Vaikka verkkosivujen kehittäminen kuuluu osaksi verkkosivun suunnittelua, verkkosivujen kehittämisellä tarkoitetaan niitä verkkosivun rakentamisen osa-alueita, jotka ovat luonteeltaan teknisiä.

Verkkosivujen tulee sijaita palvelimella, josta verkkosivut latautuvat nopeasti ja johon internetistä pääsee käsiksi IP-numeroa käyttäen. Koska palvelinten IP-numeroita on vaikea muistaa, IP-numeroiden sijaan verkkosivuille pääsee verkkotunnuksen, esimerkiksi www.esimerkkisivu.fi, avulla.

Verkkosivujen kehittämisen kaksi tärkeää osa-aluetta ovatkin palvelimen valinta sekä verkkotunnuksen asettaminen palvelimelle.

Palvelintyypit

Jotta verkkosivut toimivat sen tavoitteiden tarkoittamalla tavalla, tulee erkkosivujen kehittäjän ottaa huomioon mikä palvelintyyppi verkkosivuille olisi paras. Keskeisimmät palvelintyypit ovat

  • Virtuaalipalvelin
  • Jaettu palvelin
  • Dedikoitu palvelin

Virtuaalipalvelimella tarkoitetaan palvelinta, joka toimii fyysisessä palvelinkoneessa. Tavallisesti useat virtuaalipalvelimet jakavat fyysisen koneen resursseja. Virtuaalipalvelimen etuna on, että sitä voi käyttää samalla tavalla kuin normaalia palvelinta ei asentaa haluamiansa ohjelmia. Virtuaalipalvelimen suorituskyky on myöskin kohtuullinen.

Jaettu palvelin, siis shared palvelintila, viittaa järjestelyyn, jossa virtuaalipalvelimelta jaetaan sivutilaa suurilukuisen asiakaskunnan kesken. Tämä on tapa, jolla niin sanotut Webhotellit tavallisesti tarjoavat palvelinpalveluita asiakkailleen. Sen haittana on, että palvelimelle ei pääse asentamaan ohjelmia ja toisten asiakkaiden palvelinkuorma saattaa hidastaa omien sivujesi latautumista. Etuna toki on halpa hinta.

Dedikoitu palvelin on fyysinen palvelin joka ei jaa resursseja toisten asiakkaiden kanssa. Haittana on kallis hinta, mutta etuna ovat täydet valtuudet asentaa ohjelmia ja se, että verkkosivut eivät kärsi toisten asiakkaiden palvelinkuormasta.

Webhotellien jaetut palvelimet voivat tarjota riittävästi resursseja mikäli verkkosivujen tavoitteisiin ei kuulu kävijöiden määrän kasvattaminen. Sen sijaan, mikäli kävijöitä on paljon, palvelimen valinnassa kannattaa lähteä liikkeelle virtuaalipalvelimesta ja harkita myös dedikoitua palvelinta.

Verkkotunnuksen valinta

Verkkotunnuksen valinta on lähtöisin verkkosivujen suunnittelusta, jossa verkkotunnus noudattelee suunnittelun tavoitteita. Verkkotunnuksen valinnassa, verkkosivujen kehittämisen näkökulmasta, on tärkeää ottaa muutamia seikkoja huomioon.

Mikäli verkkotunnus hankitaan eri palveluntarjoajalta kuin palvelintila, verkkosivujen kehittäjän on asetettava nimipalvelinten asetukset jotta verkkosivun verkkotunnus ohjaa käyttäjän palvelimelle. Vaikka nimipalvelinten asettaminen ei ole vaikeaa, verkkotunnuksen hankkiminen palvelintilaa tarjoavalta palveluntarjoajalta on tavallisesti helpompi ratkaisu.

Verkkosivujen kehittämisen tärkeä osa-alue on luoda perusta verkkosivuille palvelimen sekä verkkotunnuksen valinnan sekä asetusten avulla. Tämä tarjoaa alustan jolle verkkosivun voi rakentaa ja josta käyttäjä voi ladata sen selaimelleen.