Hakukoneoptimoinnin avulla voi optimoida verkkosivun sisältöjä hakukoneita varten. Sinun on vain tiedettävä mistä, osatekijöistä hakukoneoptimointi rakentuu.

  • Sinun tulee määritellä, mitä aiheita haluat tuoda esiin asiakkaillesi.
  • Sinun tulee myös tutkia, mitä hakutermejä asiakkaasi käyttävät suhteessa niihin aiheisiin, joita haluat verkkosivuillasi tuoda esiin.
  • Lisäksi sinun tulee tuottaa sellaista sisältöä, jossa käytät hakutermejä ja jonka potentiaaliset asiakkaasi kokevat hyödyllisiksi.

Miten löydän aiheet josta kirjoittaisin?

Verkkosivujen tavoitteina on usein myydä tuotteita tai palveluita. Tämä tarkoittaa sitä, että aiheenasi ovat tuotteesi ja palvelusi, mutta sinun tulee kirjoittaa niistä siitä perspektiivistä mitä hyötyjä ne voivat tarjota mahdolliselle asiakkaalle.

Luottamuksellinen suhde asiakkaaseen on tärkeä. Siksi ei aina ole suotavaa suoraan myydä tuotteita tai palveluita. Sen sijaan on parempi keksiä tulokulma, jonka ansiosta mahdollinen asiakas ei koe että hänelle myytäisiin jotakin tuotetta.

Kun olet määrittänyt, mitkä koet tärkeimmiksi asioiksi liiketoimintasi kannalta, sinun kannattaa tehdä lista niitä koskevista avainsanoista.

Kuinka selvitän, mitä hakutermejä aihealueestani käytetään?

Googlen työkaluja käyttämällä voi tutkia mitä Googlen hakutermejä aihealueesta käytetään.

Google trends tarjoaa tietoa mitkä hakusanat trendaavat ja mitkä eivät niin lyhyellä kuin myös pitkällä aikavälillä

Tavallinen Google haku näyttää ehdotuksia kymmenestä suosituimmasta hakusanasta kun hakuun kirjoitetaan hakutermi tai sen alku

Kilpailtujen hakusanojen selvittäminen

Voit tehdä hakuja löytämilläsi hakutermeillä. Silloin näet mitä muut ovat kirjoittaneet ja voisitko kirjoittaa parempia sisältöjä kuin mitä löydät Google hausta. Toisaalta jos koet, että olemassa olevat kirjoitukset ovat vastaavat hyvin esitettyy kysymykseen, ei kannata kirjoittaa samasta aiheesta. Esimerkiksi jos löydät ratkaisun kysymykseen kuinka kehittää REST API R-kielellä StackOverflowsta, saattaa olla turhaa kirjoittaa aiheesta.

Hyödyllisten sisältöjen kirjoittaminen

Kun joku hakee tietoa hakukoneella hän saattaa etsiä ratkaisua johonkin ongelmaan. Jos pystyt kirjoituksellasi tarjoamaan ratkaisun hakukoneen käyttäjän ongelmaan kirjoituksesi on hyödyllinen. Jos vielä tämän lisäksi saat tuotua oman tuotteesi tai palvelusi kirjoitukseen ilman, että se näyttää myymiseltä tai markkinoinnilta, olet todennäköisesti päässyt lähelle mahdollisen asiakkaan ostopäätöstä.

Hakukoneoptimoinnin voi tiivistää siihen, että sinun tulee selvittää mitä tietoa ja mitä hakutermejä käyttäen mahdolliset asiakkaasi hakukoneella hakevat. Sitten sinun tulee tarjota hyödyllistä hakutermien mukaista sisältöä.