Näillä sivuilla haluamme tarjota tietoa verkkosivujen suunnittelusta verkkosivujen tekniseen toteutukseen sekä hakukoneoptimoituun sisällöntuotantoon ja verkkomainontaan.

Verkkosivut ovat yksi parhaista markkinointikanavista, joiden kautta verkkosivujen omistajat voivat parantaa näkyvyyttään ja tuoda esiin haluamaansa kuvaa potentiaalisten asiakkaiden silmissä.

Verkkosivujen tekemistä ohjaakin suunnittelu jonka eri osa-alueet tukevat verkkosivuille asetettuja tavoitteita. Niihin kuuluvat niin verkkosivujen tekninen kehittäminen sekä ulkoasun toteutus ja liikenteen kasvattaminen hakukoneoptimoitujen sisältöjen sekä mainostamisen avulla. Verkkosivujen tarjoama julkisivu ei tarkoita ainoastaan graafista ulkoasua ja informaatiota verkkosivujen omistajasta.

Verkkosivujen yhtenä tavoitteena on houkutella kävijöitä. Tähän voidaan käyttää hakukoneoptimointia joka tarkoittaa sitä, että sisältöjä kirjoitettaessa otetaan huomioon, mitä ja millä hakusanoilla ihmiset hakevat tietoa hakukoneita käyttäen.

Kävijöitä voi ohjata sivuille myös mainostuksen keinoin, joihin palveluita tarjoavat niin hakukoneet kuin myös sosiaalisen median alustat. Toisin kuin hakukoneoptimointi, mainostaminen on maksullista. Mainostuksen hyötynä on kohdentaminen tiettyyn ihmisryhmään tai paikallisesti.

Edellä mainittuja käytäntöjä edeltää verkkosivujen suunnittelu, joka läpäisee verkkosivujen toteutuksen jokaisen vaiheen. Verkkosivun suunnittelussa määritellään verkkosivujen toisiaan tukevat tavoitteet niin sisällöntuotannon, markkinoinnin kuin teknisen toteutuksen näkökulmista. Verkkosivujen tavoitteet voivat olla kaikkea portfolion rakentamisesta liiketoiminnan tehostamiseen.

Mikäli olet kiinnostunut verkkosivujen suunnittelusta, tarjoamme tietoa, jonka avulla saat mainion yleiskatsauksen verkkosivujen toteuttamisesta niin teknisestä, sisällöllisestä kuin myös markkinoinnin näkökulmasta. Tarkemmin sivustomme tarjoaa tietoa seuraaviin osa-alueisiin jaoteltuna

  • Verkkosivujen kehittäminen
  • Verkkosivujen suunnittelu
  • Hakukoneoptimointi
  • Verkkomainonta

Verkkosivujen kehittämistä käsittelevissä artikkeleissa tarjoamme sinulle tietoa verkkosivujen tekemisen teknisistä osa-alueista verkkotunnuksen hankkimisesta verkkosivujen asentamiseen.

Vaikka verkkosivujen suunnittelu koskettaa sivun jokaista vaihetta, teemme kohdistetun katsauksen verkkosivujen suunnitteluun ulkoasun, käyttäjäkokemukseen ja sisällöntuotannon näkökulmista.

Hakukoneoptimointiin liittyvät artikkelit esittelevät kuinka voit tuottaa sisältöä, jonka avulla voit ohjata kävijöitä hakukoneiden hakutuloksista sivuillesi.

Sisältömme verkkomainonnasta ohjaavat sinut yleisimpien hakukoneiden sekä sosiaalisen median verkkomainonnan käytäntöjen pariin.